Toimitusehdot

Myynti- ja toimitusehdot 2018


Näitä ehtoja sovelletaan ADI Kalusteet Oy:n (jäljempänä myyjä) ja sen asiakkaan välillä, ellei toisin ole sovittu. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

 

1.   Hinnat ovat voimassa sitoumuksetta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnat sisältävät normaalin kotimaan kuljetuksiin soveltuvan pakkauksen. Rahti, asennus ja tilausten käsittelykulu eivät sisälly hintoihin. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloisenkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisesti, sekä mahdollisesti muut vastaavat lakisääteiset maksut.


2.   Tarjous on voimassa 1 kuukauden, ellei toisin mainita. Tarjoukseen liittyvät suunnitelmat, piirustukset ja laskelmat ovat ADIn omaisuutta eikä asiakkaalla ole oikeutta antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.


3.   Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa Halikossa.


4.   Toimitusviikko tarkoittaa sitä viikkoa, jonka aikana tavara lähetetään myyjän varastosta. Toimitusaika katsotaan alkaneeksi siitä ajankohdasta, jolloin kaikki tavaraa ja sen toimittamista koskevat tiedot ovat myyjän käytettävissä. Toimitusaika on 2-6 viikkoa tai sopimuksen mukaan. Mikäli tuotteiden toimitusaika siirtyy asiakkaasta johtuvasta syystä yli kaksi viikkoa sovitusta toimitusviikosta, veloitetaan asiakkaalta 0,5 % /viikko toimituksen arvosta. Asiakkaan on sovittava toimituksen siirtymisestä myyjän asiakaspalvelun kanssa vähintään 2 viikkoa ennen toimituksen määräaikaa.


5.   Toimitustapa sopimuksen mukaan. Kuljetuksesta ja asennuksesta myyjä veloittaa erikseen kulloinkin voimassa olevan veloitushinnan mukaan.


6.   Myyjä vakuuttaa toimituksen asiakkaan lukuun. Vakuutusmaksu 0,8 % toimituksen nettoarvosta (alv 0%) peritään laskussa erikseen. Kuljetusvahingosta on heti huomautettava rahdin kuljettajalle ja tehtävä merkintä rahtikirjaan. Vahinkoilmoitus asiakkaan tulee tehdä 8 vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta myyjän asiakaspalveluun.
 

7.   Toimituksen käsittelykuluina veloitetaan 9 € (alv 0%) / lähetys. 
 

8.   Mikäli tilauksen nettoarvo (alv 0%) on alle 84 €, peritään pienlaskutuslisä 5 € (alv 0%).
 

9.   Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Myyjällä on oikeus määritellä asiakkaalle luottoraja ja tarvittava vakuus. Omistusoikeus kalusteisiin säilyy myyjällä, kunnes  koko kauppahinta on maksettu.
 

10.   Maksun viivästyessä peritään viivästymisajalta korkoa kulloinkin voimassa olevien yleisten suositusten mukaisesti. 
 

11.   Mahdolliset puutteet ja huomautukset on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa tavaran vastaanot-tamisesta. Tilauksen mukaista toimitusta ei voi palauttaa. Tuotteissa, joiden pintamateriaali on aitoa puuviilua, saattaa tuotteiden kesken esiintyä luonnollisia värisävy- ja kuvioeroja. Nämä luonnonmateriaalien ominaisuudet eivät ole valmistusvirheitä, jotka oikeuttaisivat palautukseen.
 

12.   Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi pidätämme oikeuden malli-, mitta- ja materiaalimuutoksiin. Luonnonmateriaaleissa voi esiintyä sävyeroja.
 

13.   Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon myyjä ei voi vaikuttaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, on myyjän oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este on poistunut. Jos ylivoimainen este jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman, että toisella osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Esteestä ja sen päättymisestä on myyjän ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti.
 

14.   ADI Kalusteet Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.
 

15.   Takuuaika on viisi vuotta kaikille vakiotuotteille normaaleissa toimisto/julkitila ( 8 h / vrk ) käyttöolosuhteissa, ellei toisin mainita. Takuu edellyttää käyttö – ja huolto-ohjeiden noudattamista ja tuotteen asiallista käsittelyä. Takuu ei koske normaalia kulumista.


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Voimassa toistaiseksi 25.1.2018 alkaen, Adi Kalusteet Oy, Vanha Turuntie 114, 24800 Halikko.